Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Partnerzy Akcji

jest jedną z najskuteczniejszych metod leczenia chorób nowotworowych, dającą najwyższy współczynnik wyleczeń – pięć razy wyższy niż w przypadku leczenia inną metodą (radio- lub chemioterapia).
W wielu przypadkach (oporność na chemioterapię, wznowa choroby) przeszczep szpiku jest jedynym sposobem na ocalenie życia. Przeszczep szpiku ratuje życie chorym na białaczkę, chłoniaki, zespoły mieloproliferacyjne i mielodysplastyczne, niedobory odporności, choroby układu krwiotwórczego uwarunkowane genetycznie (np. hemoglobonopatie) lub spowodowane toksycznym działaniem różnych substancji (w tym również niektórych popularnych leków).

Jedynie dla 25-30% chorych znajduje się dawcę rodzinnego. W pozostałych przypadkach poszukuje się dawcy niespokrewnionego. Niestety nie dla każdego chorego udaje się obecnie znaleźć odpowiedniego dawcę – około 1/3 chorych w Polsce nie znajduje zgodnego dawcy. Wynika to m.in. z faktu, że w Polsce mamy mało zarejestrowanych dawców – tylko 63/10 000 mieszkańców (np. w Niemczech jest 535 dawców/10 000 mieszkańców). Największe prawdopodobieństwo znalezienia dawcy o podobnym profilu genetycznym jest na terenach, skąd pochodzą/pochodzili nasi przodkowie – tak więc dla Polaka najłatwiej byłoby znaleźć dawcę w Europie Środkowej (Polska, Niemcy, Czechy, Austria). Podobnie jak na określonym obszarze dominują osoby o określonym wyglądzie zewnętrznym (np. raczej jasna skóra, stosunkowo jasne oczy i włosy) – tak samo rzecz się ma z genami zgodności tkankowej.

Im więcej osób zarejestruje się w bazie potencjalnych dawców szpiku, tym większe jest prawdopodobieństwo szybkiego doboru zgodnego dawcy i wykonania przeszczepu ratującego życie. Warto wiedzieć, że co 15 osoba zgłaszająca się do bazy dawców w Polsce ma wyjątkowy układ antygenów zgodności tkankowej – taki, którego dotychczas nie zarejestrowano w żadnej bazie dawców na całym świecie. Chcemy zachęcić i przekonać młodych ludzi, że dzieląc się cząstką siebie, mogą dokonać wielkich czynów – mogą wygrać komuś życie.

wygrajzycie.pl - dołącz do rejestru dawców szpiku. Pobieranie szpiku kostnego do przeszczepu - Bank dawców szpiku Poznań